DELA

Inget besvär från Alandiabolagen

Alandiabolagen kommer inte att lämna in besvär mot marknadsdomstolens beslut om Posten Ålands upphandling av pensionsförsäkringstjänster. Nya Åland berättade om ärendet i tisdags.
Vd Leif Nordlund säger i en kommentar att marknadsdomstolens avgörande har klarlagt vissa principiella frågor förknippade med förfarandet vid offentlig upphandling och att Liv-Alandia i och med domstolens beslut fått det bekräftat att bolaget är fullt konkurrenskraftigt vid upphandling av försäkringstjänster när regelverket följs. I övrigt är saken utagerad från bolagets sida, meddelar han. (ao)