DELA

Inget beslut om Tullarns äng

MARIEHAMN. Det blev inget beslut i stadsstyrelsen om Tullarns äng som Natura 2000-område. I stället beslöt man att bjuda in landskapets naturvårdsintendent Jörgen Eriksson till nästa möte för att få veta mer om skötselplaner och extern finansiering för projektet. (ns)