DELA

Inget beslut om Tullarns äng

MARIEHAMN. Stadsstyrelsen fattade vid sitt senaste möte inget beslut om anslutningen av Tullarns äng till Natura 2000-nätverket. Orsaken var att ordförande Johan Ehn (FS) var bortrest och hade uttryckt önskemål om att delta i ärendets behandling.
Nyligen gjorde liberalerna i stadsstyrelsen en helomvändning och stöder numera förslaget tillsammans med socialdemokraterna. (ao)