DELA

Inget beslut om Storbyarrende

Något beslut om arrendeavtal med Ålands turism invest ab fattades inte vid Storby byalags extra delägarstämma i torsdags.
En ny stämma planeras tidigast i juni, säger byalagets ordförande Berit Rosenqvist-Metsik.
I bakgrunden finns en ÅMHM-anmälan som byalaget lämnat in efter att Ålands turist invest gjort en utfyllnad i Käringsund utan vattenägarnas godkännande. Någon datumgräns för en överenskommelse finns inte.
– ÅMHM vet att vi förhandlar. Vi skall ha ett arrendeavtal men vi vet ännu inte hur det skall se ut, säger Berit Rosenqvist-Metsik. (pd)