DELA

Inget beslut om stöd för ny gymnastikhall

Mariehamns gymnastikförening får vänta på svar på sin ansökan om investeringsstöd på 100 000 euro från Mariehamns stad för bygget av en ny hall. Stadsstyrelsen fattade inget beslut i frågan under gårdagens möte, utan vill höra föreningen ytterligare. Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib) anmälde jäv och närvarade inte under ärendebehandlingen.