DELA

Inget beslut om linfärjor

Det blev inget beslut om inbesparingar i linfärjornas driftskostnader vid gårdagens plenum. Landskapsregeringen beslöt att bordlägga ärendet till nästa vecka.
Landskapsregeringen beslöt i början av oktober att hålla fast vid sparpaketet från juni. Man har inbegärt Föglö, Kumlinge och Vårdö kommuners utlåtanden gällande införande av turlistor, tidsbestämd trafik och matpauser på linfärjelinjerna. (ak)