DELA

Inget beslut om Jomalas skolor

Fullmäktige i Jomala tog i tisdags inte ställning till en eventuell sammanslagning av kommunens skoldistrikt.
Skolförvaltningen fick i fjol i uppdrag att utreda om det finns fördelar med ett enda skoldistrikt där de lägre årskurserna skulle gå i Södersunda och de högre i Vikingaåsen. Utredningen gjordes av skoldirektör Per-Olof Friberg som kom fram till att just ett skoldistrikt skulle vara det bästa alternativet.
Då kommunstyrelsen för ett par veckor sedan behandlade frågan valde man dock att inte förorda en ändring av det nuvarande systemet med två distrikt.
Fullmäktiges ledamöter skall nu bekanta sig närmare med utredningen. (tt-s)