DELA

Inget beslut om isturlistor

– Det har inte fattats något beslut om när man skall övergå till isturlistor i skärgården, säger sjötrafikchef Bo Karlsson.
Han vill inte gå närmare in på vad som diskuterades på det möte han hade med färjbefälet i torsdags om just vinterns trafik i skärgården.
Då Bo Karlsson uttalade sig i onsdagens Nya Åland om isförhållandena framhöll han att isläget ännu inte förorsakar några problem. Skärgårdsbor som kontaktat Nyan säger dock att bland annat Spoven redan får kämpa i isen och att överfarten tar lång tid.
Karlsson, som i torsdags inte hade hört om några problem, lät frågan gå vidare till Katarina Norrgård på Ålandstrafiken.
– Jag har pratat med Spoven, de har haft en försening på 10 minuter från Torsholma, säger Norrgård. (tt-s)