DELA

Inget beslut om idrottscenter

FINSTRÖM. Ålands idrottscenter skulle diskuteras i kommunfullmäktige i Finström i tisdags. Kommunstyrelsen beslöt dock på ett extra möte under tisdagen att återta ärendet, så frågan behandlades aldrig i fullmäktige.
Förra veckan föreslog kommunstyrelsen att inget av de två anbud som kommit in om att ta över driften av Ålands idrottscenter bör godtas. Nu har ett initiativ tagits till att precisera samtliga inlämnade anbud, och därför tog styrelsen tillbaka ärendet för mer beredning. (ml)