DELA

Inget beslut om höghus-begränsning

Stadsutvecklingsnämndens utvärdering av följderna av att bygga högre hus än sex våningar i Mariehamns centrum togs upp på stadsstyrelsens möte i torsdags. Det var förra stadsstyrelsen som i samband med behandlingen av Magazintomten gav nämnden i uppdrag att utreda följderna med sikte på en ändring av generalplanen.
Stadsstyrelsen ser i det här skedet ingen orsak att ändra i den generalplan som finns nu. Den generalplanen är riktgivande och kan tillåta avvikelser i vissa fall, medan en ny generalplan skulle bli bindande. Orsaken till det är att den nuvarande generalplanen är uppgjord innan plan- och bygglagen ändrades 2008.
Socialdemokraterna Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström ville gå in för ett beslut där antalet våningar begränsas i vissa delar av stadens absoluta centrum, men fick i omröstningen inget stöd för sitt förslag.
– Majoriteten i stadsstyrelsen tycker helt enkelt inte att det finns någon orsak att gå in för begränsningar i det här skedet. Vi har alla – stadsutvecklingsnämnden, fullmäktige och stadsstyrelse – ansvar för att det tas hänsyn till helheten och det historiska arvet när staden planeras. Om en avvikelse ska tillåtas i den generalplan som gäller nu är det en komplex process och det här betyder alltså inte att vi tillåter byggande hur som helst, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M).
Stadsstyrelsen antecknade stadsutvecklingsnämndens utvärdering till kännedom. (as)