DELA

Inget beslut om Frideborgsstöd

Hembygdens vänner anhåller om att Jomala kommun stöder en återuppbyggnad av den nedbrunna ungdomslokalen Frideborg med 150 000 euro. Föreningen tycker att pengarna kunde tas från gottbybon Olof ”Böjsarn” Bergmans danaarv.

Kommundirektör John Eriksson föreslår att anhållan avslås bland annat med motiveringarna att Bergmans pengar är avsedda för kommunala ändamål, att Jomala sagt nej till bidrag till en annan ungdomsförening och att försäkringsfrågan kring Frideborg fortfarande är under utredning.

Kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg (MSÅ) fick efter en jämn omröstning igenom sitt förslag att bordlägga frågan till augusti. (tt-s)