DELA

Inget beslut om Dalkarbyplan

En anmärkning från allmänheten på stadsstyrelsens förslag till ändring av stadsplanen på Bolstavägen 8-12 i Dalkarby by har lämnats in. Stadsstyrelsens förslag innebär i praktiken att parkområdet ändras till gatumark och att sju nya egnahemstomter tas fram.
Anmärkningen innebär att ärendet åter kommer att tas upp, vilket sker vid stadsplanenämndens nästa möte den 10 november. (mn)