DELA

Inget beslut om Dalbobygge

Ännu är det inte klart om företaget Dalbo affärsfastigheter bygger de affärs- och kontorsbyggnader som man planerat i Dalbo.
– Vi har ganska många små intressenter, men vi är beroende av att få med några stora aktörer. Vi förhandlar med några för tillfället. Innan vi fått besked av dem kan vi inte gå vidare, säger Tomas Brunberg.
Dalbo affärsfastigheter köpte området i fjol. Det rör sig om 15.000 kvadratmeter planerat område från Träningsverket inåt Dalbo.
Idealet vore en kombination av kontor och affärslokaler, med en företagsmix som ger ”den så kallade IKEA-effekten”.
– Om vi inte hittar något på två år kommer vi att avyttra det, säger Tomas Brunberg.