DELA

Inget beslut om byggrätt

Frågan om Järsö-Nåtöområdets nya byggrätter är fortfarande öppen. Kommunstyrelsen i Lemland beslöt på mötet i tisdags att återemittera ärendet till kommundirektören för ytterligare beredning.

Järsö-Nåtöområdet ska enligt ett tidigare beslut få samma grundbyggnadsrätt som gäller i resten av kommunen, det vill säga ett bostads- eller fritidshus per 20 000 kvadratmeter och inte 30 000 som i dag.

Då förslaget till ny byggordning var utställd i somras lämnades sammanlagt sju anmärkningar in, bland annat av Mariehamn som bland annat anser att staden drabbas om området utsätts för en hård exploatering. (tt-s)