DELA

Inget beslut om Amorella

Det är fortfarande oklart om det skall hållas en sjöförklaring med anledning av Amorellas grundstötning eller inte. Viking Line väntar på att trafiksäkerhetsverket Trafi i Helsingfors skall ta ställning till frågan.
Det var den 14 december som en så kallad black out ombord på Amorella ledde till att fartyget drev på grund i Föglö skärgård.
Högskolan på Åland har för Viking Lines räkning gjort en granskning av incidenten men vad man kommit fram till i rapporten avslöjas inte innan man fattat ett beslut om sjöförklaringen. Också efter det kan det hända att rapporten förblir ett internt dokument inom rederiet. (tt-s)