DELA

Inget beslut om Ålandsvägen

Hur Ålandsvägen skall se ut i framtiden är fortfarande osäkert.
Vid stadens tekniska nämnds möte i onsdags presenterade konsultbolaget Tyréns sin vision av hur Ålandsvägen skulle kunna byggas om.
Nu skall nämnden fundera på det till nästa möte. Det gäller bland annat rondellen vid korsningen Styrmansgatan-Ålandsvägen som skulle bli trång enligt det nuvarande förslaget, och en fil för vänstersväng från Ålandsvägen till Nygatan.
Tanken har hittills varit att projektera under vintern och börja bygga i vår – alternativt i höst. Men i det budgetförslag som stadsdirektören nu lagt fram finns inga medel för Ålandsvägens ombyggnad.
Medborgarinitiativet för en ombyggnaden av korsningen Storagatan-Torggatan stöds av nämnden, som föreslår att staden upptar budgetmedel för bygget 2010. I första hand skall nämnden då ta fram ett för slag för en rondell i korsningen, i andra hand en helt eller delvis upphöjd korsning. (pd)