DELA

Inget beslut om Ålandsvägen

MARIEHAMN. Stadsfullmäktige återremitterade ärendet om Ålandsvägens principutformning för komplettering på sitt möte i tisdags, då det under mötet visade sig att flera bilagor och uppgifter saknades i föredragningslistan.
Ärendet handlar om hur Ålandsvägen och dess korsningar kan göras så säker som möjligt för cyklister, fotgängare och bilister. Förslag som diskuterats innefattar bland annat väggupp i korsningar, olika versioner av cykel- och gångbanor samt grupperingsfiler i körbanan. (ab)