DELA

Inget beslut om Alandia-notering

Finansinspektionen har godkänt Alandia Försäkring Abps nya bolagsordning och den har införts i handelsregistret. Enligt beslutet på bolagsstämman i maj är Alandia nu ett publikt försäkringsaktiebolag, hembudsklausulen är struken ur bolagsordningen och ägarbasen kan breddas.

Siktet är, enligt samma beslut, inställt på att Alandia ska börsnoteras men ännu har inget beslut fattats om notering.

På styrelsemötet görra veckan fattades beslutet att Alandias aktier ska anslutas till värdeandelssystemet. Inom oktober ska alla aktieägare kontaktas om registreringsansökan till värdeandelssystemet.

– Vår bedömning är att ett publikt bolag blir mer konkurrenskraftigt då det blir mer transparent gentemot kunder, samarbetspartners och ratinginstitut samt att den publika bolagsformen stöder den tillväxtstrategi som bolaget gått in för år 2018”, säger Alandias styrelseordförande Stefan Björkman. (ao)