DELA

Ingen vill bygga färjfäste på Åva

Inget företag lämnade in anbud till landskapets upphandling gällande byggandet av färjfästet i Åva för trafiken till Jurmo.

Handläggare bro- och hamningenjör Anders Sundblom säger att man ännu inte har tagit ställning hur man går vidare men att en ny anbudsrunda är att vänta.

Sundblom säger att det finns en risk för att projektet försenas men att målsättningen fortsättningsvis är att det ska vara klart kring årskiftet. (fb)