DELA

Ingen utbyggnad av ishallen

Det finns inget stöd för att bygga ut Islandia. Förslaget lämnades in som en motion av Anders Holmberg (Ob), med flera i augusti i fjol.

Enligt beredningen är Islandias tomt trång. Den enda möjligheten att bygga ut ishallen är norrut, men då uppstår brist på parkeringsplatser. Ett alternativ är att bygga en separat halv hall på en av tennisbanorna. En halv hall utan värme och ventilation skulle kosta en halv miljon euro. Utöver det kommer driftskostnader på 8 500 euro per månad under halva året. Enligt beredningen anses en halv hall ge relativt stort negativt resultat.

Helhetsmässigt anser kultur- och fritidsnämnden att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga ut. När stadsfullmäktige möttes i tisdags beslutade man att motionen är färdigbehandlad. (eh)