DELA

Ingen trottoar till Scheffersgränd

Infrastrukturavdelningen i Mariehamn behandlade en motion om att anlägga en trottoar på Scheffersgränd på sitt senaste möte. Gatan saknar trottoar och all trafik till de cirka hundra bostäderna samsas om samma utrymme.

Beslutet blev att man inte vidtar några åtgärder med anledning av motionen utan att gatans status som gårdsgata bibehålls.

Jessy Eckerman (S) föreslog att ärendet skulle återremitteras eftersom trafikmätningen som gjorts genomfördes under ombyggnaden av Ålandsplan, vilket kan betecknas som särskilda omständigheter. Förslaget vann inget understöd och förföll. (eh)