DELA

Ingen tidsfrist för avloppen

Hushållen beviljas inte förlängd tid för att bygga om sina enskilda avloppslösningar, meddelar landskapsregeringen som tagit ställning till anhållan från kommunerna på norra Åland Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Det betyder att de hushåll som fortfarande saknar ett godkänt system bryter mot lagen sedan årsskiftet.
Kommuningenjör Erik Nordback i Sund säger att inventeringen av fastigheterna ska inledas nu och att hushållen får både brev och eventuellt besök från kommunen så småningom. Det samma gäller för de andra åländska kommunerna.
Landskapsregeringen beslöt också att inte ändra lagstiftningen vad gäller reningskraven på enskilda avloppsanläggningar. De norråländska kommunerna hade önskat att kravet på extra fosforrening i markbäddar inte skulle gälla ifall avloppsanläggningen ligger längre än 1 000 meter från dricksvattentäkt.
Hushållen har haft tio år på sig att åtgärda avloppslösningarna sedan kravet infördes. (ao)