DELA

Ingen större färja för Brändöluffen

Infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) har vid enskild föredragning avslagit Brändöluffens ansökan om tillfällig ändrig av turlistan för mellan Hummelvik och Torsholma.
Med anledning av Brändöluffen ansökte projektledaren om att m/s Alfågeln skulle köra morgonturen på lördagen den 17 maj istället för m/s Knipan, som tar färre passagerare. Minister Thörnroos konstaterar att förslaget innebär att vilotiderna för besättningen på Alfågeln inte kan hållas och konstaterar också att ”nästa år finns mera erfarenhet om hur arrangemangen förlöper och information om det verkliga behovet”. (ns)