DELA

Ingen sökte kyrkoherdetjänst

Domkapitlet meddelar att kyrkoherdetjänsten i Ålands södra skärgårdsförsamling inte fått någon sökande inom utsatt tid.
Kyrkoherde Benny Andersson i Lemland-Lumparlands församling har beviljats tjänstledighet under tiden den 1 februari till den 15 maj 2011 och tf kyrkoherde Roger Syrén i Jomala församling har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Lemland-Lumparlands församling under tiden Andersson är ledig. (ns)