DELA

Ingen reglering av askspridning

Landskapsläkare Birger Sandell berättar att han ofta får förfrågningar från anhöriga om vilka regler som omfattar spridningen av en avlidens aska. Några direkta förbud eller regleringar finns inte, men det är viktigt att kolla med markägaren.
– Vi ger inte ut några tillstånd för spridning av aska, men det är viktigt att man ser till att spridningen inte stör tredje part. Det vill säga att man begär tillstånd av den som äger marken där askan skall spridas. Man bör också sprida askan på ett sätt som respekterar den avlidnas integritet, förklarar Sandell. (ak)