DELA

Ingen på demensavdelningen sägs upp

Demensavdelningen på Ålands hälso- och sjukvård läggs ner, men ingen av dem som i dag arbetar på avdelningen sägs upp. Det beskedet fick ÅHS-styrelsen på sitt styrelsemöte i fredags. Enligt Ålands radio handlar det om sammanlagt nio tjänster som flyttas till andra avdelningar på ÅHS.

– Förhandlingarna har gått bra och man har fått ihop pusslet. Man har hållit en del tjänster vakanta och en del personer går i pension., säger styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Sammanlagt försvinner åtta vårdplatser när ÅHS demensavdelning stängs vid årsskiftet. Men de patienter som behöver sjukhusvård ska få den också i fortsättningen, har styrelsen lovat. (al)