DELA

Ingen ombyggnad av Tallgården

SUND. Diskussionen om en om- och tillbyggnad på Tallgården har nu nått ett avslut. I mitten på januari fick byggnadskommittén in offerter som visade att en renovering av den gamla delen av Tallgården skulle ge en totalkostnad på 430.000 euro. Summan var lägre än kalkylerat och komittén föreslog att bygget skulle utföras under det här året.
Kommundirektörens förslag har dock varit att skjuta fram åtgärderna eftersom Sunds kommuns ekonomi behöver en möjlighet till återhämtning. Ärendet har splittrat både kommunstyrelse – och fullmäktige vilket Nyan tidigare skrivit om.
Nu har fullmäktige dock beslutat att följa kommundirektörens förslag och projektet skjuts upp. Däremot ska trygghetslarnm installeras under det här året till en kostnad av 27.000 euro. Vidare behövs 5.000 euro för att färdigställa tidigare etapper. (mt)