DELA

Ingen ny chef för sjösäkerhetscentrum

Landskapsregeringen har beslutat att avbryta rekryteringen till chef för Ålands sjösäkerhetscentrum. I beslutet konstateras att regeringen för att uppnå en budget i balans går igenom organisationsstrukturen i alla underlydande myndigheter inklusive Ålands sjösäkerhetscentrum.
I väntan på en ny organisationsmodell har en tillfällig lösning skapats. Jerry Begman, befälhavare på skolfartyget Michael Sars och en av de sju personer som sökt tjänsten, tar över som chef för sjösäkerhetscentrum fram till augusti 2013. Han ska arbeta 60 % som befälhavare och 40 % som tillförordnad chef för sjösäkerhetscentret. (aks)