DELA

Ingen mildrad dom för blivande chaufför

En man har i Ålands tingsrätt dömts till grovt rattfylleri, efter att ha framfört en personbil i Mariehamn efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten i hans blod efter färden varit minst 2,27 promille. Han dömdes till ett villkorligt fängelsestraff med tilläggsböter och meddelades ett körförbud om tre år och två månader. Den åtalade besvärade sig till hovrätten och yrkade på att straffet sänks och att körförbudet förkortas då han behöver körkort för att slutföra en chaufförsutbildning och få arbete.

Hovrätten konstaterade dock att straffet står i ett rättvist förhållande till brottets skadlighet och farlighet samt gärningsmannens skuld.