DELA

Ingen LNG-gas för Tallink Silja

Tallink Silja har för tillfället inga planer på att övergå till flytande naturgas, LNG. Till Åbo Underrättelser säger vd Margus Schults att man följer med situationen, men att det är dyrt att installera gasmotorer i befintliga fartyg. Han menar att gasen lämpar sig främst för nybyggen, något som inte är aktuellt för rederiet.
Vidare framhåller han att infrastrukturen saknas så länge det inte finns LNG-terminaler. Under år 2015 skärps kraven på svavelutsläpp, den minsakar då från 1,0 procent till 0,1 procent.
– På sikt blir gasen säkert ett attraktivt alternativ. Men som det nu ser ut satsar vi på det nya lågsvavelhaltiga bränslet, säger Schults till Åbo Underrättelser. (mt)