DELA

Ingen kontrollerar oljeavskiljarna

ÅMHM har inspekterat fordonstvättar för lastbilar och bussar.
Tvättvattnet från fordonstvättarna ska renas i oljeavskiljare innan det leds till kommunala reningsverk. Tvättvattnet från tunga fordon innehåller föroreningar från tvättkemikalierna, smuts från vägbeläggning, fordon och däck som t.ex. metaller, asfalt, oljor, salt, sand och bränslen. Oljeavskiljare ska kontrolleras var sjätte månad och besiktas vart femte år av erfaren personal, enligt europeiska regler. I dag finns ingen på Åland som erbjuder företagen tjänsterna, sägs i ett pressmeddelande från myndigheten.
– Verksamhetsutövarna skulle gärna beställa tjänsterna om de visste att någon utför dem. I dag sköter Renhållningen regelbunden tömning av oljeavskiljare vilket också är ett krav, enligt nationella och europeiska regler. Men det är viktigt att oljeavskiljare även underhålls så att de fungerar som de ska, säger miljöskyddsinspektör Susanne Särs.