DELA

Ingen konkurrens om teaterelever

Eftersom Teaterskolan har fått nya lärare tar Synnöve Westerberg tillbaka sitt erbjudande om att ge eleverna undervisning hos Kappsäcksteatern.
– Eleverna måste nu få arbetsro, vi kan inte rådda i det här längre, säger hon.
– Men de vet att de alltid kan ringa mig om de får problem i framtiden.
Som Nya Åland tidigare har berättat sade Westerberg upp sig som verksamhetsledare vid Teaterskolan då styrelsen för Teaterföreningen i Mariehamn inte ville tillmötesgå hennes krav på resurser för undervisningen.
Föreningen anställde efter det två nya lärare och har också lovat utöka resurserna. (tt-s)