DELA

Ingen Järsöbuss i sommar

Ålandsbussen Ab, som trafikerar med busslinje 8, Mariehamn–Järsö, har anhållit om att bli befriad från trafiken under sommaren. Orsaken är att trafiken minskat i sådan omfattning under coronakrisen att bolaget riskerar sin ekonomi om man måste fortsätta trafikera. Det här eftersom resandet minskat, och då även intäkterna.

Landskapet har bifallit anhållan. Det här betyder att bussen inte trafikerar den 6 juni till den 16 augusti.

Det innebär också en inbesparing på 9 200 euro. (eh)