DELA

Ingen invasion av svartmunnad smörbult

Den svartmunnade smörbulten, som fiskeribyråns Kaj Ådjers och Magnus Thorlacius från Umeå universitet fiskade vid Pommern i maj verkar inte ha invaderat de åländska vattnen. Åtminstone har inga rapporter om dem kommit in till fiskeribyrån, berättar Ådjers. Fisken, som är en ny art för Östersjön, fiskades i syfte att ta reda på om det är fiskar av någon speciell beteendetyp som sprider sig till nya vatten. Då ville fiskeribyrån också få in rapporter från andra delar av Åland ifall någon skulle stöta på den. Under sommaren var forskare från Umeå här och fiskade ytterligare ett femtiotal svartmunnade smörbultar. (mw)