DELA

Ingen integrationslag i detta lagting

Det sittande lagtinget hinner inte ta itu med förslaget till integrationslag innan det är dags att avsluta mandatperioden.
Lagförslaget är nu på remissrunda och svaren ska vara inne den 30 september.
– Allt grundarbete är gjort och alla åsikter är lämnade så att det nya lagtinget kan ta upp det till diskussion, säger integrationssamordnare Kathi Salokoski vid landskapsregeringen. (ns)