DELA

Ingen hembygdsrätt efter uteblivet språkprov

Trots sex års boende på Åland och en Mediskurs i svenska på 144 studiedagar, blev det avslag på ansökan om hembygdsrätt för en finländsk medborgare med ryska som modersmål, det berättar Ålands radio.
Landskapsregeringen hade begärt att få träffa den sökande för att förvissa sig om hennes kunskaper i svenska, men kvinnan gick inte med på det. I övrigt uppfyller den sökande alla krav.
Landskapets chefsjurist Sören Silverström säger till Ålands radio att det räcker med ett telefonsamtal till honom så kan beslutet ändras. (ab)