DELA

Ingen har sökt jobb i skärgården

Kökars kommun söker en socialsekreterare. Då ansökningstiden gick ut den 17 oktober hade ingen ännu sökt tjänsten.
– Nu har vi förlängt tiden till den 23 oktober, så vi hoppas att någon hör av sig, säger Kökars nuvarande socialsekreterare Cindi Portin.
Samtidigt söker Norra Ålands skärgårdsförsamling en ekonom. Inte heller den här tjänsten har sökts inom utsatt tid. (ml)