DELA

Ingen gottgörelse för utdraget mål

Ålands tingsrätt har förkastat yrkanden om gottgörelse som fem personer har lämnat in på grund av att en rättegång dragit ut på tiden. Målet handlar om grovt hemfridsbrott, grov misshandel och misshandel som begicks i Kumlinge i maj 2007.
Ärendet kom till tingsrätten i juni 2008 och slutbehandlades i mars i år.
Enligt tingsrätten har rättegången inte pågått oskäligt länge, mindre än fyra år för de åtalade och knappt tre år för de drabbade. Rätten hänvisar till Europadomstolens praxis enligt vilken rättegångar som pågått mer än tio år anses ha fördröjts av orsaker som staten ansvarar för. Alla yrkanden avslogs därför.
Sedan en tid tillbaka kan parterna yrka på gottgörelse med 1.500 euro per år. (ao)