DELA

Ingen giftig asfalt i Brändö och Kumlinge

Endast ren returasfalt användes vid beläggningsarbeten på vägarna i Brändö och Kumlinge.
Landskapsregeringen har svarat Justitieombudsmannen angående ett insänt brev från 2013 om att det har använts sådan returasfalt som innehållit miljöfarlig stenkolstjära vid arbetena.
Beläggningarna utfördes med krossad gammal asfalt (ABT) som blandats med tillsats av grus och bitumen. Bitumen framställs ur petroleum och benämns i vissa fall asfalt. Det används som bindemedel i ytbeläggning för körbara ytor.
Eftersom denna beläggning är billigare än vanlig asfalt och vanlig mjog (mjukgjort oljegrus) har den inte samma jämnhetsegenskaper, men däremot bör livslängden för beläggningen vara densamma skriver landskapsregeringen. (ns)