DELA

Ingen gångväg från Eckeröhallen

Landskapsregering konstaterar att det inte finns budgetmedel för att bygga av gång- och cykelväg från Eckeröhallen till Käringsund.
Eckerö kommun hade anhållit om en att sådan väg skulle byggas, men landskapet svarar nu att det kan göras först ”då tillräckliga väginvesteringsmedel finns upptagna i kommande budgeter”.
Kökars kommun får vänta på svar gällande förbättring av vägen mellan Harparnäs och Karlby.
I samband med budgeten för år 2011 kommer olika vägprojekt att diskuteras. Beroende på hur stora anslag som finns för investeringar kommer landskapsregeringen att prioritera vilka vägar som skall grundförbättras och vilka vägar som skall byggas om. (ab)