DELA

Ingen förändring i Sunds älglicenser

Västra Sunds jakträttsområde får inget gehör av landskapsregeringen för sitt besvär mot Sunds jaktvårdsförenings beslut om hur licenserna för att skjuta älg ska fördelas under 2011.
I augusti beslöt jaktvårdsföreningen tilldela jakträttsområdet licenser på två älgkalvar och en vuxen älg. För att få skjuta den vuxna älgen var villkoret att det måste vara en skadad älg. Sunds jaktvårdsföreningen har haft som målsättning att älgstammen ska öka inom kommunen.
Men Västra Sunds jakträttsområde anser att man ska få skjuta fler älgar med hänvisning till att skador förekommer på jord- och skogsbruksmark inom jakträttsområdets gränser.
Ålands landskapsregeringen anser att det inte finns någon orsak att ändra Sunds jaktvårdförenings beslut över hur licenserna ska fördelas skriver näringsminister Torbjörn Eliasson (C) i ett brev till Västra Sunds jakträttsområde. (ns)