DELA

Ingen ersättning för lång väntetid

Landskapsregeringen säger nej till en spannmålsodlare på Föglö som ansökt om ersättning för väntekostnader som uppstod då en sädestransport inte rymdes med på Knipan.

Händelsen inträffade då Skarven var på översyn i september och ersattes av Knipan som har mindre lastkapacitet. Landskapsregeringen konstaterar i sitt beslut att besättningen gjorde sitt bästa för att alla fordon skulle få plats men att man samtidigt måste ha stabiliteten i åtanke för att inte riskera sjösäkerheten.

Information om Skarvens dockning fanns på Ålandstrafikens hemsida. Landskapet ber i beslutet att passagerna håller sig informerade om dockningstiderna men lovar samtidigt att förbättra förhandsinformationen genom att också annonsera om framtida dockningar i lokaltidningarna. (tt-s)