DELA

Ingen diskriminering vid chefsutnämningar

Mariehamns stad gjorde sig inte skyldig till någon form av diskriminering när tjänsterna som bildningsdirektör och infrastrukturdirektör tillsattes. Det skriver diskrimineringsombudsmannen Veronica Larpes-Papadopoulou i sitt beslut att lägga ner utredningen.
– Vi har prövat samtliga diskrimineringsgrunder: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Men som sagt förekom ingenting som skulle vara i strid med gällande lagstiftning på området, säger hon.
Varför togs dessa rekryteringar till granskning?
– Det var två helt nya tjänster och i sådana fall kan det vara intressant att titta på dem också ur dessa vinklar. Det förekommer ofta frågor, inte minst i medierna, när sådana tjänster tillsätts, och som värdepåverkare är vi alltid observanta. Det kan också vara bra att visa för andra arbetsgivare att vi lyfter upp och tittar på rekryteringar.
I det aktuella fallet när Kjell Nilsson fick tjänsten som bildningsdirektör och Kai Söderlund tjänsten som infrastrukturdirektör fanns det alltså ingenting att anmärka på från DO:s sida.
– Nej, det var helt klart fall, inga konstigheter alls. Det visar också att staden tagit till sig gällande lagstiftning och det är ju bra. (as)