DELA

Ingen byggstart av Rosengård i år

Utbyggnaden av Rosengård skjuts upp. Det beslutade Finströms kommunfullmäktige på sitt senaste möte. Fördröjningen är en av konsekvenserna av att Finströms kommun fått revidera sin investeringsbudget på grund av det ekonomiska läget. Arbetet med utbyggnaden skulle ha påbörjats detta år.

Fullmäktige beslutade vidare att utse Tom Henriksson till ordinarie revisor med Bodil Rådland som ersättare, och Kenneth Mörn som ordinarie revisor med Solveig Gestberg som ersättare, för åren 2020–2023. (ss)