DELA

Ingen avgift förtillnyktringsvård

Ålands hälso- och sjukvårds styrelse föreslår för landskapsregerintgen att vården i ÅHS nyöppnade tillnyktringsenhet ska vara avgiftsfri, med motiveringen att avgifter försvårar möjligheten till frivillig vård för patientgruppen.

”Målet med tillnyktringen är att säkerställa trygg kortvarig tillnyktring från berusningstillståndet samt öka möjlighet till att knyta personen till professionellt stöd”, skriver styrelsen. (pd)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp