DELA

Ingen arbetar väl för ojämställdhet?

Under rubriken ”Ingen arbetar väl för ojämställdhet?” föreläser Mia Hanström från Kumlinge på den stora jämställdhetskonferensen ”Våga bryta mönster” i Jönköping den 24-25 oktober, meddelas pressen.
Konferensen vill väcka nyfikenhet och inspiration till ett aktivt och konkret jämställdhetsarbete på arbetsplatser och syftet är att ge kraft och lust att arbeta med kvinnors och mäns, flickors och pojkars lika möjligheter i alla avseenden samt belysa hur jämställdhet integreras i det dagliga arbetet.
Som arrangör står projektet Jämställdhet i centrum, JIC, med stöd av ESF-rådet. (ka-f)