DELA

Ingen ändring om lärarbehörigheten

I april lämnade Harry Jansson (C) in en skriftlig fråga om behörigheten och kompensationskravet för svenskutbildade lärare till lagtinget. Han ville veta vad landskapets beslut att senarelägga tillämpningen av den så kallade ”anpassningsperioden” skulle betyda konkret för lärarna.

Utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) svarade i lagtinget i går.

– I princip ingenting. Det betyder att vi fortsätter med det gamla systemet som tidigare har tillämpats där landskapsregeringen och kommunerna kan kräva kompletteringar om det behövs. Vi försökte göra reglerna tydliga, men det är tills vidare uppskjutet. (ff)