DELA

Ingen ändring i tingsrättsdom

Åbo hovrätt ändrar inte Ålands tingsrätts dom i ett ärekränkningsmål. Mannen som dömdes i tingsrätten för att ha ärekränkt två kvinnor har yrkat på att åtalen förkastas eftersom han säger sig inte ha haft uppsåt att kränka och att uppgifterna i de mobilmess han skickat varit sanna.
Eftersom hovrätten har fastställt domen åläggs mannen att betala kvinnornas rättegångskostnader i hovrätten med totalt 800 euro. (ao)