DELA

Ingen ändring av dom för hot

En 20-årig man som i Ålands tingsrätt fällts för två fall av olaga hot och ett fall av skadegörelse får inte sin dom ändrad av Åbo hovrätt.