DELA

Ingen ändring av allemansrätten

I ett svar till Ålands producentförbund framhåller landskapsregeringen att det inte har skett ändringar i allemansrätten. I en skrivelse till regeringen motsätter sig producentförbundet en ändring av allemansrätten men enligt landskapsregeringen är omformuleringen endast tänkt som ett förtydligande.
I de nya skrivningarna på regeringens hemsida står bland annat att det hör till god sed att fråga markägaren om lov att övernatta på dennes mark men om det inte är möjligt att fråga så är det tillåtet att tälta med enstaka tält ett dygn om det görs med hänsyn till hemfriden. (ar)